Mezuak

Organización de los seres vivos /Izaki Bizidunen antolakuntza

Maquetas de placas tectónicas / Plaken tektonikoei buruzko maketak

El sistema solar a tus pies / Eguzki sistema zure oinetan

Biocubos / Biokuboak

Torres inerciales /Inertzia dorreak

Célula de bolsillo / Sakeleko zelula

Puzzle de continentes / Kontinenteen buruhaustea

Cereales y estados de la materia / Zerealak eta materiaren egoerak

Flip Books, una actividad divertida para poner en imagen los procesos / Flip Books, prozesuak irudikatzeko jarduera dibertigarria

Reacciones químicas muy dulces / Erreakzio kimiko gozoak

Jugando con las cadenas alimenticias / Kate trofikoekin jolasten

Átomos emplatados / Atomo-platerkada

Globeando las capas de la atmósfera / Atmosferaren geruzak puxikatuz