Organización de los seres vivos /Izaki Bizidunen antolakuntza

Sapo - Dissecação:A mí personalmente siempre me encantado la Zoología, pero reconozco que no es nada gustoso para un estudiante de Primaria o de 1º de ESO, tener que aprender cómo se organizan anatómicamente los diferentes grupos de seres vivos. Una actividad como esta, totalmente lúdica, puede facilitar un poco esta comprensión: hacer pequeños modelos desplegables en papel como este de la clásica rana.

Otra posibilidad  mas "profesional" es realizar una infografía digital. Ámbas estupendas.
.........................................................................................................................................
Nik, pertsonalki, betidanik Zoologiaren zaletasuna izan dut, izaki bizidunen kanpoko eta barneko anatomia eta antolakuntza aztertzea natur-miraria iruditu zait. Baina bai aitortzen dut ez dela bat ere erakargarria Lehen Hezkuntzako edo DBHko 1. mailako ikasle batentzat. Agian, hau bezalako jardueraren bidez, ulermena erraztatzen dugu pixka bat: izaki bizidunen eredu edo eskema tolesgarriak  egitea.

Beste aukera bat infografia digitala egitean datza. Biak ederrak.

Jatorria: TeachersPayTeachersculturacientifica.com

Iruzkinak