Torres inerciales /Inertzia dorreak

Two inertia towers students participating in activity

Muchas veces las experiencias y los trabajos manuales se dan la mano. Este es el caso de las "Torres de Inercia". Se trata de comprobar la primera Ley de Newton, la inercia como la resistencia a un cambio de movimiento. Consiste en construir torres con bloques de madera (u otro material parecido) y fichas de cartón. Se intentar retirar las fichas sin provocar que se caiga, algo parecido al típico del mantel.
Se comienza por la parte superior, quitando el primer papel con un tirón rápido y se continua con el resto de las tarjetas, de arriba abajo, observando la influencia del peso de los bloques. Se puede también tirar a la vez de todas las capas, ¡a ver que pasa!
 ........................................................................................................................................................
Askotan esperientziak eta eskulanak josita daude. Hau da sarrera honetan komentatzen dudana:  "Inertzia Dorreak", Newtonen 1.legea demostratzeko, inertzia higiduraren aldaketaren kontrako erresistentzia bezala. Egurrezko blokez eta kartoizko fitxez egindako dorreak erakitzean datza edo antzekoa materialak. Fitxak kentzen saiatzen da dorrea erori barik, mahai-ohialaren "truko" famatu bezalakoa.
Beti goiko blokean hasten da, kartoia azkar kentzen, gero ondorengo fitxekin jarraitzeko, goitik behera, blokeen pisuaren eragina behatzen. Aldi berean fitxa guztiak kentzen saia gaitezke. ea zer gertatzen den!!! 
Iruzkinak