Tabla Periódica 1/ Taula periodikoa 1


Si, comienzo a numerar las entradas sobre la Tabla Periódica porque es algo que da mucho juego a la hora de hacer trabajos manuales. En este caso, es el trabajo de una alumna poniendo en 3D una de sus propiedades, la afinidad electrónica. Lo ha hecho con chapas de botella.
................................................................................................................................................................

Bai, zenbakia jartzen diot sarrerari, eskulanak egiteko orduan, taula periodikoak joko pilo ematen duelako. Beraz, ez da azkena izango. Kasu honetan, ikasle baten lana da. berak Taularen propietate bat hartu eta  hiru dimentsiotan garatu: elektroafinitatea. aukeratu duen material botila-txapak izan dira. 

Jatorria: Quimica!!!

Iruzkinak