Tabla periódica 2 / Taula periodikoa 2


De nuevo protagonista la Tabla Periódica, ¡hay tantas formas de construirla! Estas dos ideas me parecen menos vistas:
  • En plan postales, con los elementos móviles
  • Como un recortable, dónde cada elemento, a modo de calendario de adviento, se abre para mostrar sus propiedades.
.............................................................................................................................................................
Berriro Taula periodikoa protagonista, eraikitzen hainbeste modu dauden!  Hona hemen bi ideia:
  • Postal moduan, elementuak ale higikorrak geratzen
  • Ebakigarri bezalakoa, elemento bakoitza , abendu-egutegia bezala, bere propietatek erakusteko irekitzen da
Periodic Table Mobile:
Students assemble, color, and complete a giant (42.5 x 21.5 inches) 3-D Periodic Table with fold out flaps for each element.:

Iruzkinak